Нашите продукти

11 март 2019

За краткото време от само 6месеца, ние реализирахме 420 артикула в 16 различни категории. Всичко това е нашата реализирана мечта, да направим клиента щастлив за всеки празник! Да съберем всички идейни проекти на едно място и с един клик да са до Вас! Но това няма да ни откаже, мечтаем за цикъла от 365 дни да достигнем разнообразие от над 1 000 артикула!